Gửi phản hồi

Gửi phản hồi

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU

Tìm hiểu thêm

Kiểm tra chính tả thông minh

Sử dụng bộ từ điển tiếng việt, quá trình học máy, hệ thống có thể phát hiện chính xác các trường hợp sai chính tả.

Phát hiện nội dung sao chép nhanh chóng

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các luận văn, khóa luận của nhiều trường đại học lớn trong cả nước, cũng như các bài báo, tạp chí và nhiều nguồn tài liệu uy tín khác.